Нашите изделия винаги са били категоризирани като критични за всички продукти в които се влагат. Поради тази причина кабелните снопове и комутации трябва винаги да отговарят на най високите стандарти за качество.

Процесите на производство в Елсим Комерс подлежат на постоянен контрол и усъвършенстване. Във фирмата има имплементирана система за контрол на качеството ISO9001 вече над 15 години. Чрез въведената документация може да се проследи производството на всеки един продукт през целия технологичен цикъл.

За да можем да удостоверим качеството на нашите продукти разполагаме и използваме всички необходими измервателни инструменти, тестер за измерване силата на разединяване след кримп, тестер за пад на напрежението както и тестер за цялостна проверка на готови кабелни снопове (включително правилна свързаност, къси съединения, наличие на диоди, резистори, кондензатори и т.н.). Всички наши измервателни прибори и инструменти преминават задължителни ежегодна проверка и калибровка.

Освен периодичните проверки на производствените машини и инструменти, всички наши изделия преминават и 100% краен визуален оглед, който служи за допълнителна гаранция за нашите клиенти, че ще получат изделия от най-високо качество.

През годините усилията, които влагаме в поддържане и подобряване качеството на нашите продукти, се доказва чрез нашите клиенти, с които продължаваме да работим десетилетия наред.

Декларации за качество