Елсим Комерс ООД е създадена през 1990 г. Една година по-късно стартира и производството на кабелни комутации и снопове с започването на производство на кабелни форми за ел. домакински уреди.

През последвалите години, постепенно увеличавахме машинния парк, технологични възможности и ноу-хау в тази област. Това доведе до усвовяване на производството на нови по-сложни типове изделия от типа на асансьорни инсталации и снопове, кабелни снопове за различни видове машини, включително и строителни и пътностроителни машини.

Внедряването на системи за управление на качеството от типа на ISO и AQAP през 2002 г. ни даде способността да уверим нашите клиенти в качеството на произвежданите от нас изделия, както и да подсигурим пълна проследимост на процесите.

Една от основните цели на фирмата и на екипа, винаги е била и ще продължава да бъде, произвежданите продукти да са с качество отговарящо на всички изисквания на нашите клиенти и на най-високите стандарти в областта.