Фирмата разполага с възможности за полу-автоматична и автоматична обработка на проводници и кабели със сечения от 0,08 мм2 (AWG 28) до 150 мм2 (AWG 300MCM ). Натрупаният опит през годините, както и постоянно осъвременяваното и подобрявано оборудване ни дават възможност да обработим почти всички видове терминали и накрайници. Тези технологични възможности комбинирани със способностите на високо квалифицираните служители на фирмата ни позволяват да произвеждаме кабелни снопове с всякаква степен на сложност за всички сфери на индустрията.

С добавянето на оборудване за металообработка нашите възможности достигнаха до етап, в който можем да предложим на нашите клиенти и както стандартни и нестандартни струговани детайли, така и по-комплексни метални изделия, които от своя страна улесняват работата на нашите клиенти и съкращават техните производствени разходи.

За всички метални изделия Елсим Комерс предлага на своите клиенти различни начини за повърхностна обработка в зависимост от метала. Това включва обезмасляване и пасивиране на цветни метали, различни галванични покрития, както и прахово грундиране и боядисване на изделията от стомана.

През 2015 г. нашите производствени и складови площи достигнаха максималния си капацитет, така че се преместихме в по-нови и модерни помещения с над 1500 м2 производствени и складови площи и оттогава постепенно ги увеличаваме.

В момента работим на площ от над 2500 м2. Нашият висококвалифициран персонал от над 30 души, повечето от които квалифицирани инженери и техници, са готови да произвеждат и най-трудните продукти, от които се нуждаят нашите клиенти.