Кабелите за прехвърляне на ток отговарят на изискванията по DIN 72553

Фирма Елсим Комерс залага на европейски доставчици с утвърдено качество на материалите. Кабелите се използват според посочената инструкция за употреба.

Ампераж /A Сечение / mm2 Дължина / m*
220 10 3 – 4.5
400 16 3 – 4.5
500 25 3 – 4.5
600 35 3 – 4.5
700 35 3 – 4.5
1000 50 3 – 4.5

*Над 4.5m: по заявка.