Качество

Ние гарантираме 100 %-ово качеството на нашите изделия!

Това е възможно благодарение на внедрените и сертифицирани системи за качество ISO 9001:2000 и AQAP 2120 и на отделът ни по контрол на качеството, който провежда 100% контрол на входящите материали, текущото производство и готовата продукция.

Много са факторите, които влияят на качеството и които допринасят за неговото повишаване:

  • Богатият опит. През нашата дълга история сме се сблъсквали с много препятствия и проблеми и това ни е научило да разпознаваме своевременно тънките места на всеки производствен процес, да познаваме и владеем възможностите на машините и оборудването, които използваме. Да познаваме характеристиките на материалите, които влагаме и лесно и бързо да оценяваме тяхното качество.
  • Високата квалификация и опит на нашите служители. Компетентността им е от първостепенно значение за качеството на тяхната работа. Ето защо, ние сме въвели системи за периодичен инструктаж и различни възможности за самоусъвършенстване и повишаване на квалификацията.
  • Качество на материалите. През годините сме изградили мрежа от доставчици на качествени суровини от цял свят. Тяхната висока репутация обаче, не е успокоение за нас и всеки материал, който постъпва в нашия склад задължително се придружава от съответните сертификати за качество и преминава входящ контрол от отделът по контрол на качеството. По този начин ние своевременно откриваме некачествените суровини и не ги допускаме в производството.
  • 100% контрол на качеството – Всеки един продукт изработван от нашата фирма се проверява по всички показатели, необходими да се докаже качествената му изработка. Всеки един кримп, направен при нас, минава през визуален контрол. Когато е необходимо, разработваме и изработваме собствени тестови станции за снопове и инсталации, с цел гарантиране правилното асемблиране на комутациите и сноповете на нашите клиенти.

 

През годините сме се утвърдили на пазара именно поради високото качество на нашите изделия. Това ни предимство ни е спечелило и запазило редица малки и големи клиенти.

BulgariaGermanEnglish