Елсим Комерс ООД

 

Фирмата е създадена през 1990 година като едноличен търговец  “СЕЛМА” – “Системи електрически машини”. До 1994 година работи като такава в областта на проектирането и изработката на електрически уреди, трансформатори и комутации за различни електрически изделия.

От 1994 година същата е преобразувана в “Елсим Комерс” ООД, като дейността й се специализира само в изработването на кабелни изделия, снопове и комутации за всички типове изделия в областта на електротехниката, електрониката, енергетиката, машиностроенето, автомобилостроенето и строителството. С годините усвояването на нови изделия доведоха и до инсталиране на нови машини. Това в съчетание с обучения и мотивиран персонал на фирмата гарантират качеството на произвежданата продукция.

BulgariaGermanEnglish